IFS Eğitimi

egitim@atakademi.comIFS
IFS ülkeler arası gıda standardıdır. Sanayi ve ticarette tedarikçi firmalarının denetimleri senelerdir iş birliğinin sabit bir parçasıdır. Tüketicilerin gün geçtikçe daha ağır istekleri, artan tazminat istek riskleri ve ayrıca ürün akışlarında yaşanan globalleşme tek tür bir kalite güvence standardının geliştirilmesini ihtiyaç durumuna getirdi ve böylelikle ülkeler arası gıda standardı geliştirildi.
IFS 'in geliştirmelerin tabanında FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ayrıca İtalyan perakendeciler birlikleri COOP, CONAD ve Federdistribuzione üye kuruluşları, ticari markalar için gıda ve kalite güvenlik standardı olan ülkeler arası gıda standardını yanı IFS 'i geliştirdiler. Bu standart, gıda güvenliğinin ve üretici kuruluşların kalite seviyelerinin eşit olarak kontrol edilmesine yaramaktadır. Tarımsal üretimi izleyen ve gıdanın işlendiği üretim süreçlerinin hepsi için kullanımı gerçekleşebilir.
IFS, GFSI (global gıda güvenliği girişimi)’nin Dutch HACCP, SQF ve BRC gibi kabullenen bir standarttır. GFSI ’nin hedefi, global bir gıda güvenliği standardı oluşturup kuruluşların kendilerine ait pazarlarda daha güvenli gıda ürünü satabilmelerini sağlamaktır. Buna istisna olarak GFSI anahtar prensipleri meydana getirerek gıda güvenliği standardını ölçümü yapılabilir duruma getirmiştir.

IFS Eğitimi İçeriği
1. Haşere kontrolü;
2. Hijyen ve temizlik;
3. Alt yapı standartları
4. Kalite yönetim ağı
5. Aşamaların tanımlanması
6. Depolama ve ürün paketleme,
7. Sertifikalandırma koşulları
8. İzlenebilirlik; ürün geri çağırma
9. Gıda özelliklerinin tanımlanması
10. Kayıt ve dokümantasyon ağı
11. Fiziksel ve kimyasal bulaşma tehlikesi;
12. Sağlık taraması, çalışan hijyeni, eğitim
13. Ülkeler arası gıda standartları koşullarının yorumlanması


Eğitim Süresi
1 Gün


 Eğitime Kimler Katılabilir
Eğitim; çalıştıkları kurumda IFS sistemini oluşturmak isteyen, mevcut gıda güvenliği yönetim ağını geliştirmek ve ülkeler arası gıda standarda geçişini sağlamak isteyen, bu standart ağındaki rolünü kavramak ve geliştirmeyi arzu eden katılan şahıslara yöneliktir.


Eğitmen: A&T Akademi Eğitmeni/Baş Denetçi


Ayrıntılı Bilgi İçin:
egitim@atakademi.com