ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
1 Eylül 2005 yılında yayınlanmış olan ISO 22000 gıda güvenliği yönetim ağı, dünya genelinde güvenilir besin üretim halkasını hazırlamak için meydana getirilmiş ülkeler arası bir standarttır.Tedarikçi kuruluşlar, yasal otoriteler, tüketiciler, kullanıcılar ve alakası olan deparmantların hepsi arasında irtibatı ve bu sayede güvenli gıdanın her aşamasında gözlemlenebilirliğini sağlamayı temel almaktadır.
Standart, gıda halkası boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini oluşturmak adına takip eden genellikle anahtar unsurlar şeklinde kabul gören faktörleri bütün haline getiren gıda güvenliği yönetim sistemi adına gereksinimlerin tanımını yapmaktadır.

Bu gereksinimler;
1. İrtabat
2. İzlenebilirlik
3. Sistem yönetimi
4. Tehlike incelemesi
5. HACCP koordinesi
6. Ön ihtiyaç pogramları
7. Operasyonel ön ihtiyaç duyulan programlar


TS EN ISO 22000 Eğitimi İçeriği
1. ISO 22000 doküman yapısı, doküman çeşitleri, tanımları ve nitelikleri
2. Formlar
3. ISO 22000 doküman koordine edilmesi, dokümanların meydana getirilmesi
4. Talimatları
5. Ön ihtiyaçların döküman haline getirilmesi
6. ISO 22000 temel terimler ve tanımlar
7. Prosedürleri
8. Risk analizi, CCP belirleme ve karar ağacı ile onayı, CP belirleme
9. Spesifikasyonlar.
10. Gıda güvenliği el Kitabı
11. Sistemin doğrulanması, geçerli kılınması ve geliştirilmesi
12. Kontrol koordinasyonları
13. OGP, OOGP, HACCP koordinasyonu ve diğer dokümanlar
14. ISO 22000 doküman statüleri
15. ISO 22000 standart maddelerinin işlenmesi
16. HACCP koordinasyonunun doküman haline getirilmesi
17. Ürün tanımların oluşturulması
18. ISO 22000 içinde tutulması gereken kayıtlar ve formlar
19. Operasyonel ön gereksinimlerinin doküman haline getirilmesi
20. ISO 22000 belge hiyerarşisi
21. Ham madde şartnamelerinin meydana getirilmesi
22. Örnek çalışmalar ve egzersizler
23. Proses tanımları, haritaları, akışlarının meydana getirilmesi
24. Organizasyon ve görev tanımları
25. Potansiyel tehlikelerin tespit edilmesi, analiz edilmesi ve belgeleri
26. Acil durumların doküman haline getirilmesi
27. İzlenebilirlik ağının meydana getirilmesi ve gerekli belgeler
28. ISO 22000 doküman incelemesi, doküman hazırlama, analiz ve kayıt tutma yöntemleri

TS EN ISO 22000 Doküman Ve Dokümantasyon Eğitimi Süresi
ISO 22000 eğitimi süresi 2 gün olarak belirlenmiştir. ISO 22000 eğitimi için belirlenen bu süre eğitime katılacak kişi adetine göre değişlik gösterebilir.

TS EN ISO 22000 Eğitimine Kimler Katılabilir?
ISO 22000 doküman ve dokümantasyon eğitimi, denetçi adayları, danışmanlar, gıda, mikrobiyoloji, tarım, genetik mühendisleri, su ürünleri, tıp dalındaki hekimler, ziraat, biyoloji, veteriner hekimler, gıda güvenliği ve gıda güvenliği ağının oluşturulması ve yürütülmesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen katılımcı şahıslara yöneliktir.

Eğitmen: A&T Akademi Eğitmeni/Baş Denetçi


Ayrıntılı Bilgi İçin:
eğitim@atakademi.com