Gıda İşletmelerine Yönelik HACCP Eğitimi

HACCP (Hazard Analysis of Critical Points)

Gıda ve gıdayla temas eden madde üreten işyerlerinde tüm üretim aşamasında olası tehlikeleri önlemek veya en az düzeye indirmek amacıyla kurulmuş Kritik Kontrol Noktalarına Dayalı bir gıda güvenliği sistemidir.

HACCP, ilk olarak 1960’lı yıllarda ABD’de Pillsbury firması tarafından NASA ve ABD Ordusu için ‘SIFIR HATALI’ ürün üretimi amacı için geliştirilmiştir. Ülkemizde de başta et, süt ve su ürünleri işletmeleri olmak üzere, gıda ve gıdayla temas eden madde üreten işletmelerin de HACCP sistemini oluşturmaları ve uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir.

HACCP, gıda işletmelerinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik şartların uygun hale getirilmesini ve ürünün, işletmeye kabulünden müşteriye ulaşmasına kadar olan aşamalarda uygun şekilde işlenmesini sağlar.

Eğitim içeriği;

  • Ayrıntılı üretim akış şemalarının oluşturulması ve tehlike analizlerinin yapılması 
  • Kritik kontrol noktalarının (kkn/ccp) belirlenmesi 
  • Kritik limitlerin belirlenmesi
  • İzleme yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması
  • Kritik kontrol noktalarındaki sapma ve uygunsuzluklara karşı düzeltici ve önleyici faaliyetlerin (döf) belirlenmesi
  • Haccp sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu değerlendirebilecek kontrol ve doğrulama prosedürlerinin oluşturulması
  • Haccp sisteminin ilkelerinin uygulanması için zorunlu ve ilgili kayıtları içeren dökümantasyonun oluşturulması

HACCP Eğitimi Süresi:
Şirketimiz tarafından HACCP Eğitimi için öngörülen süre 1 gündür. HACCP Eğitimi için öngörülen bu süre  eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.


HACCP Eğitimine Kimler Katılabilir:
HACCP Eğitimi; çalıştıkları firmada HACCP belgesini almak isteyen katılımcılara yöneliktir.


Eğitmen: A&T Akademi Eğitmeni/Baş Denetçi


Ayrıntılı Bilgi İçin:
egitim@atakademi.com