Kaizen Eğitimi

KAİZEN (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME) EĞİTİMİEĞİTİMİN AMACI:

Doğu kültüründe sürekli bitmeyen iyileştirme anlamına gelen KAİZEN, küçük küçük de olsa
iyileştirmelerin sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi ve alışkanlık haline getirilmesi
yöntemidir. Ayrıca; iyileşme için büyük yatırımlar gerektirmeyen, tüm personelin
yaratıcılıklarını ön plana çıkartan, çalışanlar tarafından uygulandığı için benimsenmesi
kolay olan bir yöntemdir.


KAPSAMI:

• Kaizen Tanımı
• Ekip Çalışması
• Problem Çözme Teknikleri
• Hata Ağaç Analizi
• Kaizen Planı oluşturma
• Ölçme, veri toplama ve analiz etme
• A3 Raporlama


KİMLER KATILMALI: Firma sahipleri, üst ve orta kademe yöneticiler.


SÜRESİ: 1 gün.