Süreç Eğitimi

SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Standartlaştırmanın temel şartlarından birisi de “Süreç Yönetimi” dir. Doğru tanımlanmış ve
doğru uygulanan bir süreç yönetimi, iş yapış biçimini standartlaştıracağı gibi süreçlerin
performans sonuçlarını da ortaya koyarak yöneticilerin önünü açar ve doğru karar
verilmesini sağlar. Süreç Yönetimi, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardının
temel taşlarından birisidir.

Bu amaçla, süreçlerin analizi, tanımlanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi (ilişkilerinin
kurulması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi) için katılımcıları bilgilendirmek.


KAPSAMI:

• Süreç nedir?
• Süreçlerin analizi,
• Süreçlerin tanımlanması,
• Süreçlerin ilişkilerinin kurulması,
• Süreçlerin girdileri, çıktıları, faaliyetleri, kaynakları, müşterileri, tedarikçilerinin
tanımlanması,
• Performans göstergelerinin belirlenmesi,
• Süreç yönetiminin şartları,
• Süreç seviyelerinin belirlenmesi,
• Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi,
• Kritik süreçlerin belirlenmesi,
• Süreçlerin iyileştirilmesi.
KİMLER KATILMALI: Üst ve orta kademe yöneticiler, süreç sahipleri, kuruluş içerisinde süreç
analizi, tanımlaması ve iyileştirilmesinden sorumlu çalışanlar.


SÜRESİ: ½ veya 1 gün.