ISO 9001:2015 Dökümantasyon Eğitimi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON EĞİTİMİEĞİTİMİN AMACI:

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısının ve bu yapıdaki dokümanların
sahip olması gereken özellikleri açıklamak. Katılımcılara kendi kuruluşlarında; sade,
anlaşılır ve etkin doküman hazırlama esaslarını uygulamalarla anlatmak.


KAPSAMI:

• Kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısı,
• Kalite el kitabı,
• Görev tanımları,
• Prosedürler,
• Proses tanımları/haritaları/akışları,
• Talimatlar,
• Kalite planları,
• Formlar, spesifikasyonlar.
KİMLER KATILMALI: Kalite yönetim sistemi kapsamında doküman oluşturmaktan sorumlu her
kademedeki çalışanlar.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Kalite yönetim sitemi standardı (ISO 9001).SÜRESİ: 1 gün.