ISO 22000:2018 Dökümantasyon Eğitimi

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 22000:2018) DÖKÜMANTASYON EĞİTİMİ


EĞİTİMİN AMACI:

ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi dokümantasyon yapısının ve bu yapıdaki dokümanların
sahip olması gereken özellikleri açıklamak. Katılımcılara kendi kuruluşlarında; sade,
anlaşılır ve etkin doküman hazırlama esaslarını uygulamalarla anlatmak.


KAPSAMI:

• Dökümantasyon nedir?
• Kayıt nedir?
• Standardın istediği döküman tiplerinin belirlenmesi
• Prosedürler
• Süreçler
• Formlar
• Kayıtlar
• Talimatlar
• Ön Gereksinim Programları
• Tehlike analizi ve HACCP dökümanları
• Hazırlanması zorunlu dökümanlar


KİMLER KATILMALI: Gıda güvenliği yönetim sistemi kurulmasın da yer alacak çalışanlar.


GEREKLİ ÖN BİLGİ: Gıda güvenliği yönetim sistemi standardı (ISO 22000:2018).SÜRESİ: 2 gün.