IFS Eğitimi

IFS ULUSLARARASI GIDA STANDARDI EĞİTİMİEĞİTİMİN AMACI:

Özellikle Almanya ve Fransa’da perakende satış yapan marketleri ve süpermarketleri
hedef müşteri kitlesi olarak belirleyen firmaları, IFS Standardı’nın gıda sektöründeki yeri,
önemi ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmek.


KAPSAMI:

• IFS Nedir?
• IFS Standardı’nın Gelişimi, Amacı, Faydaları
• IFS Standardın BRC ve ISO 22000:2018 ile Karşılaştırılması
• IFS Standardı’nın Şartları ve Yorumlanması
• IFS Şartlarının Seviyeleri
• IFS Standardı’nın Diğer Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ile Entegrasyonu
• Sistemin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
• IFS Standardı Dokümantasyonu Uygulaması
• IFS Belgelendirme SüreciEğitimler uygulamalı ve çeşitli örneklerin katılımcılar ile birlikte tartışmalı olarak
incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Grup çalışmaları ile eğitimler desteklenecektir.KİMLER KATILMALI: Gıda maddeleri üretiminden ambalajlama, depolama ve taşımaya kadar
bütün aşamalardaki firmaların üst ve orta kademe yöneticileri, IFS Standardının uygulanmasını
sağlayacak yöneticiler, IFS Standardının uygulaması, iyileştirilmesi, denetimi ve izlenmesinden
sorumlu çalışanlar, ilgili mühendisler.

SÜRESİ: 1 veya 2 gün.